Tydzień Przedsiębiorcy

Tydzień Przedsiębiorcy

W dniach 11 – 15 września br. ZUS zaprasza na „Tydzień Przedsiębiorcy”. Tegoroczne przedsięwzięcie odbywa się pod hasłem „e-Składka – proste płatności z ZUS” nawiązując do wdrażanego od 1 stycznia 2018 r. ułatwienia dla płatników składek czyli e-Składki.

W jednym miejscu uzyskamy wszelkie informacje związane z nowym sposobem opłacania składek, prowadzeniem działalności gospodarczej, a także skorzystamy z:

 1. Bezpłatnych seminariów tematycznych:
 • e-Składka – nowy wymiar rozliczeń,
 • startup dla nowych płatników,
 • ABC przedsiębiorcy,
 • świadczenia krótkoterminowe z systemu ubezpieczenia społecznego, wypłata i rozliczanie w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne,
 • delegowanie pracowników w świetle przepisów prawa unijnego,
 • zwolnienia lekarskie od 1 lipca 2018 r. (e-ZLA).
 1. Konsultacji dotyczących usług oferowanych przez ZUS takich jak:
 • doradcy ds. ulg i umorzeń,
 • doradcy emerytalni.
 1. Porad ekspertów:
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • instytucji współpracujących m.in. Urzędów Skarbowych, Powiatowych Urzędów Pracy, Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędów Miasta.

Szczegółowe informacje oraz terminy seminariów i dyżurów ekspertów zaproszonych Instytucji dostępne są w placówkach ZUS oraz na stronie internetowej w zakładkach „Seminaria” i „Harmonogramy”.

źródło ZUS